Saç Ekimi

Saç ekimi, dökülmüş veya seyrelmiş saçların tedavisi için kullanılan tek ve kesin tedavi yöntemidir. Doğru ellerde yüzde yüze yakın sonuç alındığından, çok yüz güldürücü bir işlemdir. Saç dökülmesi nedeniyle olduğundan daha yaşlı görünme sorununu çözer ve dolayısıyla kişinin kendisiyle barışıklık duygusunu arttırır. Tedavinin kalıcı olması ise, en önemli noktalardan biridir.

Saç ekimi nasıl yapılır?
Genellikle iki yöntemle saç ekimi yapılmaktadır. Her iki teknik de canlı saç kökünün naklini sağlar. Aralarındaki fark, saçın alınma şeklidir. Birinci teknikte, iki kulak arasında, saç alınan yerde çizgi şeklinde bir iz kalırken; diğer teknik olan FUE (foliküler unite ekstraksiyonu) yönteminde, arka kısımda saç alınan yerde herhangi bir iz kalmamaktadır. Her iki yöntemde de doğru ellerde, ekim yapılan alanda herhangi bir iz meydana gelmemektedir.

İlk yöntem olan klasik yöntem nasıl uygulanır?
Birincisi, klasik saç ekimi tedavisidir; bu yöntemde ensenin biraz üzerinden, iki kulak arasından, yaklaşık 10×3 cm ebatlı saçlı deri alınır. Bu alınan parça, 2-3 kıl kökünü içerecek şekilde, minik parçalara (mikrogreft) ayrılır. Mikrogreftler, kel olan alanlara tek tek ekilir. Arkadan saç alındıktan sonra, bu kısım dikilir ve burada sadece çizgi şeklinde, yaklaşık 8-9 cm’lik bir iz kalır.

Bu yöntemle ne kadar saç ekilebilir?
Bu yöntemle, tek seansta 5000-6000 civarında saç teli (1400-1700 mikrogreft) ekilmektedir. Bu rakam bir seans için çok iyidir ve açıklık çok geniş değilse, tek seferde tamamen kapanır. Aynı seansta ortalama 5000-6000 saç telinden fazla ekmek mümkün değildir. Arkadan alınabilecek dokunun bir limiti vardır. Bu rakamın üzerinde söylenecek rakamlar doğru olmayacaktır.

Bu yöntemle kaç seans uygulama yapılabilir? 
Bu klasik yöntemle 6 ay ara ile 2, en fazla da 3 seans ekim yapılabilmektedir.

Ameliyat ne kadar sürer? 
Operasyon 3-4 saat kadar sürmektedir.

FUE yöntemi nasıl bir yöntemdir? 
FUE yönteminde, saçlar yine aynı alandan (ensenin biraz üzerinden, iki kulak arasında kalan bölgeden) alınır. Fakat saçın alınma şekli farklıdır; saçlar, ucu 1mm çaplı olan punch aleti ile alınır. Alınan her 1mm çaplı doku içindeki saç sayısı 1-2 civarında olabilir. Bu uygulama ile bir günde 1000-1500 saç teli nakledilebilir. İşlem 3-4 gün arka arkaya yapılabilir. 3-4 gün arka arkaya ekim yapıldığında, 4000-5000 saç teli nakledilebilir. Seansların sayısı, nakledilen saç kökü sayısına ve kişinin saçsız veya seyrek olan alanlarının ebatına bağlıdır. Klasik yöntemle bir seansta 5000-6000 saç teli nakledilebilirken; FUE yöntemiyle ancak 3-4 gün ekim yapıldığında 4000-5000 saç teli nakledilebilir. Başka bir deyişle, FUE ile 3-4 gün arka arkaya ekim yapıldığında; klasik yöntemle tek seansta yapılan saç teli sayısına yaklaşılmaktadır. Ayrıca FUE yönteminde saçlar tek tek alındığından, günlük işlem süresi 7-8 saat almaktadır.

FUE yöntemi ne zaman tercih edilir?
FUE uzun zaman alan ve pahalı bir tekniktir. Bu uygulamanın belirgin olan üstünlüğü, arka kısımda saç alınan yerde herhangi bir iz kalmamasıdır. Saçını çok kısa kestirip kullanmak isteyen kişiler açısından, bunun önemli olduğu görülmektedir.

Saçlar seans sonrasında nasıl görünür? 
Her iki yöntemde de ilk ekilen saçlar birinci ayın sonunda dökülüp, ekimden 2-3 ay sonra çıkmaya ve uzamaya başlar.

Uygulamadan uzun süre geçtikten sonra saçlar yeniden dökülebilir mi? 
Ensenin biraz üzerindeki saçlar kalıcı olduğundan; bu bölge derisi mikrogreft olarak kullanılır; dolayısiyle dökülme ihtimali yoktur.

Çıkan saçların görünümü doğal olacak mıdır? 
Saçlar kişinin kendisine ait olduğundan, aynı renk ve karakterde çıkar. Ayrıca saç ekiminde sadece saç miktarı ve alınma biçimi değil; ekilen saçların yönü, ön saç çizgisinin doğallığı en az ekilen saç miktarı kadar önemlidir. Bu ve benzeri detaylara en ince biçimde dikkat edilmesi ise, işlemin bir plastik cerrah tarafından uygulanması ile mümkün olacaktır.

Bu işlem kimler tarafından uygulanmalıdır?
Saç ekimi, tamamen plastik (estetik) cerrahi kapsamında yer alan bir ameliyattır. Hangi tip saç ekimi olursa olsun işlemin, yasal olarak ameliyathanede ve plastik cerrah tarafından yapılması gerekmektedir. Sağlıklı ve güvenli olanı da budur. Herhangi bir hastalık bulaşmaması için, operasyonun steril ameliyathane koşullarında yapılması şarttır. Plastik cerrah dışında kişilerin
saç ekim yapması yasal olmadığı gibi, sonuçta oluşabilecek sorunların daha sonra telafisi ya çok zor olmakta ya da mümkün olmamaktadır.

Saç ekimi yapılırken ne tür bir anestezi uygulanır?
Her iki tip saç ekimi lokal anestezi altında yapılmaktadır. 

Share