İğneli Epilasyon (Elektrolisis)

İğneli epilasyon yönteminde küçük ince bir iğne kıl köküne kadar sokularak , elektrik akımı verilir ve oluşan yanık kıl kökünü harap eder. Kalıcı sonuç için çoklu uygulama gerekir. 2 tip elektrolizis vardır:
Galvanik elektrolizis (direk akımla elektrolizis)
Termolizis (alternatif akımla elektrolizis) 

Galvanik elektrolizis: Direk galvanik akım iğne aracılığı ile kıl köküne iletilir, ve dokuda sodyum hidroksit tuzu üretilir ve bu kostik ajan kıl kökünü haraplar. Uygulama esnasında hastaya metal bir topraklama hattı bağlanır ve bir jel sürülür. Akım hastanın ağrı eşiğine göre teknisyen tarafından ayarlanır ve akımın uzunluğu da teknisyen tarafından ayarlanır. Galvanik elektrolizis yavaştır, her kıl için bir dakika uygulama ve çok sayıda giriş gerekir.

Termolizis: Termolizis yönteminde yüksek frekanslı alterne akım iğne vasıtasıyla kıl köküne iletilir. Kıl kökünde oluşan ısı moleküler vibrasyona neden olarak kıl kökünü fiziksel olarak haraplar, kimyasal bir reaksiyon oluşmaz.

Bir çok modern elektrolizis aleti blend (karışık) denen galvanik elektrolizis ve termolizis yöntemin karışımını kullanır. Ne yazık ki bu iki yöntemi kıyaslayan bilimsel çalışma yoktur.

İyi bir termolizis için iğnenin köke doğru bir şekilde girmesi ve doğru yoğunluk ve sürede akımın verilmesi gerekir. Ek olarak anajen evredeki kıllar tedaviye iyi cevap verirken telojen evre kılları daha az yanıt verir. Tedavi edilecek alandaki anajen ve telojen kılları ayırt etmek için, tedavi edilecek alan bir kaç gün önce tıraşlanır, bir kaç gün sonra deri yüzeyinde görülen kıllar anajen evrededir ve anajen kıllar tedavi edilir. Anajen kıl büyüme evresinde iken; telojen kıl dökülme evresindedir.

İğneli epilasyonun potansiyel yan etkileri skar (küçük çukurcuklar), açık veya koyu renkli lekedir ve bu riskler teknisyenin tecrübesi ile ilişkilidir.

Ağrı en çok rahatsız eden bulgu olmasına rağmen işlemden bir saat önce EMLA denen lokal anestetik krem kullanılabilir. Ayrıca lokal bakteri ve virüs enfeksiyonları gelişebilir. Bu güne kadar hepatit ve AİDS geçişi rapor edilmemiştir. Kalp pili olan hastalara iğneli epilasyon uygulanamaz.

İğneli epilasyonun avantajı etkinin kalıcı olması ve ince ve renksiz tüylerde de başarılı olmasıdır. Oysa laser ve IPL ile yapılan epilasyon ancak koyu renkli ve kıllarda uygulanabilir. Yöntem diğer tedavilere göre daha ucuzdur. Fakat bu yöntem ağrılıdır ve tedavi süresi daha uzundur. 

Share