Dövme

Dövme nedir ve tarihi geçmişi nasıldır?

Dövme, Türk Dil Kurumu’nca “Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim.” olarak açıklanmıştır. Günümüzde dövme; vücuda uyumlu boya maddelerinin, bu iş için üretilen cerrahi metal cihazlarla, insan vücudu üzerine motif yada desen şeklinde işlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Son dönemlerde yapılan arkeolojik çalışmalarda; eski zamanlara ait insanların toprak altındaki kalıntılarında, vücutlarında dövme olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin: İ. Ö. 2000 yıllarından kalan Mısır mumyalarında, çoğu kez dövmeye rastlandığı belirtilmektedir. O dönemde insanlar, dövmeyi bir statü sembolü olarak kullanmalarının yanı sıra; dövmenin onları kötü ruhlardan, hastalıklardan, büyülerden koruduğuna inanırlarmış. Ayrıca, Britonlar, Galyalılar, Traklarda da aynı gelenek mevcutmuş. Eski Yunanlılar ve Romalılar ise, “barbarlara özgü bir uğraş” saydıkları dövmeyi, suçlulara ve kölelere uygulamışlar. İlk Hıristiyanlar, bedenlerine Hz. İsa’nın adını ya da haç desenleri taşıyan dövmeler yaptırmışlardır. Sonradan Hıristiyanlık inancında dövme yasaklanmıştır. Hintliler, Japonlar, Amerika Yerlileri ve Afrika’daki bazı kabileler, günümüzdekine benzer şekilde, dövmeyi bir süs olarak, yani kozmetik amaçlı kullanmışlardır.

Dini baskılarla dövmeyi unutan Avrupalılar, 18. yüzyıl sonlarında, deniz aşırı geziler sayesinde, Amerika Yerlileri ve Polenezyalılar aracılığı ile, dövmeyi yeniden keşfettiler. Avrupa dilleri, dövme karşılığı olan ” tattoo ” sözcüğünü, Tahiti dilindeki ” tautau ” dan almıştır. 20. yy. başlarında, denizciler arasında yaygınlaşan dövme, günümüzde, özellikle kentsel yaşam gençleri arasında, bir tür kendin ifade etme, dışa vurum ve de süslenme yöntemi olarak, kendini göstermektedir. Sosyo psikolojik açıdan ele alındığında; insanlara kendi kişiliği hakkında mesaj verme, etkilemeye çalışma, diğerlerinden farklı görünme, kendini kanıtlama ya da dikkat çekme isteği şeklinde de yorumlanabilir.

DövmeDövme uygulaması nasıl yapılır?

Sağlıklı ve tehlikesiz olabilmesi için en önemli faktör hijyendir. Dövme makinesi ve bütün parçaları; paslanmaz cerrahi çelik olmak zorundadır. İğneler de aynı metalden üretilmeli ve tek kullanımlık olmalıdır. Dövme yaparken kullanılan pota ve eldivenler de tek kullanımlıktır. Gerçek dövme boyaları; Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) ‘nden onaylı ve vücuda uyumluluğu test edilmiş ve onaylanmış boyalardır.
Hijyene önem verilmediği ve AIDS gibi bazı hastalıkları bulaştırdığı gerekçesiyle, dövme yapmaya yasal sınırlamalar getirilmiştir. Asgari 3 sterilizasyon önlemi olarak, şunlar sıralanabilir: 

İğnelerin değiştirilmesi
Makine uçlarının sterilize edilmesi
Kullanılan boya kaplarının tekrar kullanılmaması.
Unutmamalısınız ki, yaptıracağınız dövmeyi, ömür boyu vücudunuzda taşıyacaksınız! Günümüzde, lazerle dövme sildirme işlemi yapılsa da, başarı oranları düşük, maliyetleri çok yüksektir. Bu sebepten ötürü; dövme yaptırmaya kesin karar vermeniz; ne yaptıracağınızı ve vücudunuzun hangi bölgesine yaptıracağınızı da, iyice düşünüp tasarlamanız gerekmektedir. Ayrıca, ergenlik döneminde hem kişilikler henüz oturmadığından, hem de vücut gelişimleri tam olarak tamamlanmadığından, dövme yaptırmak pek mantıklı değildir. Çünkü bu dönemde vücut gelişir ve deri üzerindeki dövme de, bu gelişim evresinde şekil ve görünüm kaybına uğrayabilir.

Dövme, deri tarafından tümüyle yok edilemeyen bir boyanın, alt deri yüzeyine kadar işlenmesiyle oluşur. Alt deriye ulaşmak için kullanılan makine, sivri ucuyla ciltte küçük delikler ve yarıklar oluşturur. Açılan bu delik ve yarıklara, makine ile boya maddesi enjekte edilir.

Dövme yapılırken genellikle kullanılan boya maddesi istir. İsle birlikte çivit, antimuan tozu, kavrulup dövülmüş kemik tozu, kül, hayvan ödü, çeşitli bitki özleri, güherçile, kibrit tozu, çini mürekkebi, susam yağı, safran ve kına da kullanılır. Bu malzemelere göre deride beliren izler kırmızıya yakın bir tonda olabilir. Uygulanan kişiye, işlemin yapıldığı sırada acı verir. Bu acıyı az ya da çok diye tarif etmek doğru olmaz. Çünkü her insanın acı eşiği farklıdır. Dövme için en uygun mevsim, ilkbahar sayılabilir.

Dövmenin yapılış süresi, kullanılan iğnelerin sayısına ya da yapılan dövmenin boyutuna göre değişir. İğne vuruşlarının yapıldığı yerden, çok az miktar kan çıkar ve boya deri altına geçer. İğne vuruşlarına bağlı olarak, dövme yapılan bölgede kızarıklıklar ya da şişlikler görülebilir. Bu şişlikleri takiben o bölgede yaralar ya da kabuklanmalar oluşur; bu kabuklanmaların iyileşmesiyle, dövme ortaya çıkar.

Kendini dövme sanatçısı olarak adlandıran bazı kişiler, sağlıklı dövme boyası yerine rapido, dolma kalem mürekkepleri kullanırlar. Bunlardan kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. Dövme yaptırırken, mutlaka hijyenik stüdyolar ile çalışılmalıdır.

DövmeDövme işlemi sonrasında bakım nasıl yapılır?
Dövme yapıldıktan sonra, ilk bir hafta içinde yapılan bakım çok önemlidir. Dövme çalışmasını takiben, 3 gün süreyle yüzeyin suyla temas etmemesi en önemli kuraldır. Dövme iğneleriyle tahribata uğrayan cildiniz, bu dönemde her türlü enfeksiyona açık olur. Her ne kadar bir yara olarak görünmese de, o bölgeye yaralıymış gibi özen göstermeniz gerekir. Çünkü küçük iğne darbeleri ile kanama ve ödem oluşmuş bu alanı, vücut yara olarak algılayıp, iltihabi savunma hücreleri ile onarıma geçer. Dolayısı ile iyi korunmadığında, her yarada olabileceği gibi, bu bölgenin de enfekte olma riski fazladır. Enfekte olan dövme ise, istediğiniz görüntüden uzaklaşır. Suyla temas, hasarlı bölgede açılma oluşturabileceği gibi; su içindeki olası mikropların da bulaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle en az üç gün, sudan olabildiğince korunmak gerekir. Bunun en iyi yolu, antibiyotikli bir merhemi dövme alanına yoğun bir şekilde sürmek ve 3-5 gün süre ile üzerini hafifçe sargı bezi ile sarmaktır. Bu işlem, günde üç kez tekrarlanmalıdır. İlk haftadan sonra, sargı kullanmadan merhem sürme işlemine devam edilebilir.

Yaranın iyileşmesi, kabuklanma ve kabuk atma şeklinde olacaktır. Her merhem sürme işleminde, merhem ile birlikte kabuklar da yavaş yavaş atılacaktır. Bu nedenle kuvvet uygulayıp kopararak kabuklar soyulmamalıdır. Bu süre içinde, yara kabuğunun gerilmesine bağlı olarak, o bölge derisinde gerilme ve kaşınma olabilir.

Bir ay süresince, güneşle direkt temas etmemesine özen gösterilir. Çünkü dövme yaptırılan bölge, vücuttan daha koyu renkli ve hala daha hassastır. Dolayısıyla güneş ışığından daha fazla etkilenir; bu da rengin solmasına, henüz tam iyileşmemiş cildin hasar görmesine yol açabilir.

En sonunda dövmeniz, ” full time ” kullanıma hazırdır. Ancak unutmayın ki; iyi bir dövme için, bakım sürekli olmalıdır. Tıpkı cildiniz, saçlarınız gibi… Dövme yapılan bölgeyi iyi nemlendirir, güneşe karşı iyi korursanız, her zaman ilk yapıldığı andaki gibi canlı kalacaktır. 

Günümüzde dünyada ve Türkiye’de dövme yaptırmak gitgide popüler bir hal almıştır. Bununla birlikte dövme (tatuaj) uygulamaları sonrası, ilk 5 yıl içinde vakaların % 90’ı dövmenin çıkarılmasını istemektedir. Günümüzde dövme tedavisi de oldukça gelişmiş imkanlara ulaşmıştır.

Lazerler ortaya çıkmadan evvel dövmeler, geleneksel cerrahi, dermabrasyon ve kriyoterapi (buz tedavisi) gibi yöntemlerle tedavi edilmekteydi.

Eksizyon, daha önceden oldukça popüler, geleneksel bir cerrahi yöntem olmakla birlikte, çok geniş alanlara uygulanamamaktaydı. Ancak bu uygulama oldukça kolay bir şekilde, lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Geniş dövmelerde ise bir kaç aşamada yapılan çoklu cerrahi işlem gerekebilmektedir. Bu olgularda bazen başka bir bölgeden deri grefti almak gerekebilir. Dezavantajı ise iz bırakabilmesidir.

Dermabrazyon diğer bir cerrahi işlemdir. Pürüzlü bir metal yüzey ile deri zımparalanarak, dövmenin daha az belirgin bir hal alması sağlanır. İşlem öncesinde lokal anestezi ve sedasyon yapılması gerekir. İşlem sonrasında bir kaç haftada iyileşen, yüzeyel bir yara gelişir. Bu dönemde bir miktar kanama olduğundan, yara bir süre kapalı kalmalıdır.

Kriyoterapi dövmelerin tedavisinde kullanılan diğer bir yöntemdir. Muayene koşullarında yapılan bu işlem ile, boya maddesini içeren hücreler harap edilir.
Günümüzde geleneksel yöntemler halen kullanılsalar da, lazer tedavisi, dövmelerin tedavi edilmesinde etkin, düşük riskli, kansız ve minimal yan etkiye sahip olması nedeniyle standart bir uygulama olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Q-switched lazerler, en sık kullanılan cihazlardır.

Lazerle dövme tedavisi nasıl etkili olur? 
Kısa atım süresi ile deriye yönlendirilen yoğun ışık, derinin üst tabakasından geçerek, dövme tarafından seçici olarak emilir. Bu yüksek enerji dövme içindeki boya partiküllerinin küçük parçalara ayrılmasına neden olur ve sonra bu parçalar vücudun bağışıklık sistemi tarafından deriden uzaklaştırılırlar.
Siyah boya maddesi tüm lazer dalga boylarını emdiğinden, siyah dövmeler kolay çıkartılır. Diğer renkler ise, ancak bazı lazer sistemleri tarafından emilirler ve bu nedenle özel lazerler kullanılması gerekir. 

Hangi dövmeler daha kolay tedavi edilir? 
Açık ten rengi olan kişilerdeki dövmeler
Koyu siyah veya mavi, yeşil renkli dövme 
Amatör dövme ( Profesyonel dövmelere göre daha az pigment içerir ve daha yüzeyseldir) 
Bir yıllık dövme yapılma öyküsü 

İşlem ağrılı mıdır? 
İşlemi yaptıran hastalar, ağrı hissinin lastik çarpmasına benzediğini söylemektedirler. Genellikle lokal anestezi gerekmezken, bazı hassas hastalara işlem öncesinde lokal anestezi sağlayan kremler uygulanabilir. Sıklıkla işlem bir kaç dakika sürmektedir.
Tedavi için kaç seans gereklidir?
Dövme tedavisi maalesef bir seansta olmamaktadır. Amatör dövmelerde ortalama 4 seans, profesyonel dövmelerde 6-20 seans tedavi gerekebilmektedir. Tedavide, seans aralıkları 2 aydır. Derideki boyar maddenin vücut tarafından emilmesi için bu seans aralıkları gereklidir.

Tedavi sonrası yara bakımı gerekli midir?
Tedavi sonrasında antibakteriyel kremler ve yara örtüsü uygulanır. Bu sayede yara temiz bir şekilde korunur. Bir kaç gün, dövme alanında güneş yanığında olduğu gibi hafif bir hassasiyet hissedilir ve yara alanı bir kaç hafta kırmızı kalabilir.

Share